סקירה כללית של אימונים

תוכנית טיפול recoveriX

סקירה של בדיקות ופגישות טיפוליות. לפני תחילת הטיפול מתקיימת בדיקה מקדימה ולאחריה 25 מפגשים טיפוליים ובדיקה אחרונה.

שָׁבוּעַ

1

בחינה מוקדמת 1.5 שעות בדיקת תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים. הערכת תוצאות על ידי מטפל recoveriX.
פגישת אימון 1 1 שעה
פגישת אימון 2 1 שעה
שָׁבוּעַ

2

פגישת אימון 3 1 שעה
פגישת אימון 4 1 שעה
פגישת אימון 5 1 שעה
שָׁבוּעַ

3

פגישת אימון 6 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל
פגישת אימון 7 1 שעה
פגישת אימון 8 1 שעה
שָׁבוּעַ

4

פגישת אימון 9 1 שעה
פגישת אימון 10 1 שעה
פגישת אימון 11 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל.
שָׁבוּעַ

5

פגישת אימון 12 1 שעה
פגישת אימון 13 1 שעה
פגישת אימון 14 1 שעה
שָׁבוּעַ

6

פגישת אימון 15 1 שעה
פגישת אימון 16 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל.
פגישת אימון 17 1 שעה
שָׁבוּעַ

7

פגישת אימון 18 1 שעה
פגישת אימון 19 1.25 שעות
פגישת אימון 20 1 שעה
שָׁבוּעַ

8

פגישת אימון 21 1.25 שעות בדיקת יתדות 9 חורים, בדיקת בוקס ובלוק לטיפול ביד. מבחן הליכה 10 מטר ומבחן Up & Go לטיפול בכף הרגל. פגישת משוב עם מטפל.
פגישת אימון 22 1 שעה
פגישת אימון 23 1 שעה
שָׁבוּעַ

9

פגישת אימון 24 1 שעה
פגישת אימון 25 1 שעה
לאחר בחינה 1.5 שעות בדיקה סופית ופגישת משוב, תוצאות טיפול.