Orly Shmuel

זהו סיפורה המדהים של אורלי שמואל – סיפור על נצחון הרוח והדימיון על השבץ. נפגעי שבץ רבים מסתפקים בטיפולים שבשגרה, טיפולים שהחלו את דרכם בשנות החמישים. אורלי שמואל היא דוגמה לנפגעת שבץ שלא ויתרה לשיגרה, וזיהתה את היכולת המהפכנית של recoveriX להשתמש ברפואה בחזית הטכנולוגיה כדי להשתקם אחרי השבץ!